Tímár Munkavédelmi Webáruház

ÁSZF - Vásárlási információk

Webáruházunk ipari gépek és tartozékok kereskedelmével foglalkozik, vásárlás kizárólag interneten keresztül a www.timarszerszam.hu webcímen lehetséges.

A www.timarszerszam.hu címen való megrendeléssel a jelen dokumentumban leírt feltételeknek megfelelően vásárlási szerződés jön létre a Tímár Vaskereskedelmi Kft. és a megrendelést leadó (továbbiakban “megrendelő”) között. Webáruházunkban regisztrációval, és regisztráció nélkül is vásárolhat, amennyiben elfogadja a vásárlási feltételeket. A felek között létrejött szerződés nyelve magyar.
A létrejött szerződéseket a Tímár Vaskereskedelmi Kft. nem iktatja, később sem teszi papíron elérhetővé.
A webáruházban feltüntetett árak forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFA-t. Az oldalakon lévő árak nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
A megrendelés akkor lép életbe, amikor a rendelést e-mailben visszaigazoltuk.
Webáruházunkban csak a br. 1000 Ft-ot elérő rendeléseket tudjuk elfogadni!

Reklamációt illetve egyéb panaszt minden esetben csak írásos formában, e-mailben fogadunk el!
Keressen minket elérhetőségeinken:
Sára Júlia
Karalyosné Mesterházi Zsófia

Garanciális és egyéb reklamációk
H - P: 07:00 - 16:00

Mobil: +36-20-347-05-59
Vezetékes: +36-27-359-207 Mellék: 284
E-mail: garancia@timarvasker.hu; sara.julia@timarvasker.hu; mesterhazi.zsofia@timarvasker.hu

Szállítási információk

Szállítási információinkról bővebben a bal oldalon található “Szállítási információk” menüpontra vagy pedig IDE kattintva érhető el.

Webáruházunkban br. 300 000 Ft fölött vásárlás esetében csak előreutalást tudunk elfogadni!

A megrendelés az info@timarszerszam.hu e-mail címre küldött e-maillel mindaddig módosítható vagy törölhető, amíg a szállításra vonatkozó visszaigazoló e-mailt (mely tartalmazza a kiszállítás időpontját, és a csomag számát) el nem küldtük.
A módosítás vagy törlés történhet e-mailen vagy akár a webshopban való visszajelentkezéssel teljesen önállóan. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.
Amennyiben a megrendelését nem mondja az előbb leírtak szerint, és az árut átvételét megtagadja, akkor az ebből keletkező szállítási költséget (mely az oda-vissza szállítási költség) a Tímár Vaskereskedelmi Kft kiszámlázza. Amennyiben ennek a fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, akkor ezt peres úton behajtatjuk.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön fogyasztónak minősül, úgy jogosult lesz - az alább részletezett feltételek mellett - indokolás nélkül elállni a vásárlási szerződéstől. Vásárlási szerződéssé akkor válik megrendelése, ha a megrendelését kollégánk írásban visszaigazolja. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Timár Vaskereskedelmi Kft. 2151. Fót, Galamb József u. 1. szám alá, vagy a +36 27 359-347 fax számra vagy az info@timarszerszam.hu e-mail címre. Egyértelmű a nyilatkozat attól lesz, ha legalább az elállási jogot gyakorolni szándékozó magánszemély neve, címe és a rendelésének száma szerepel a nyilatkozatban. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a személyesen vagy futártól átvett termék átvételi napját követő 14 naptári napon belül elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Az elállási jog gyakorlása során a termék visszaküldésének költségét a vevő viseli. Az elállás joga csak kipróbált, azaz használatba nem vett (új állapotú) termékekre vonatkozik. Cégek (Bt-k, Kft-k, Rt-k, stb.), továbbá egyéni vállalkozók a jogszabályok alapján nem minősülnek fogyasztóknak, így elállási joguk sincs.

Webáruház használata

A webáruházban a regisztrációnál és/vagy a rendelésnél kért adatokat a felhasználó köteles a valóságnak megfelelően megadni.
A hibás kitöltésből eredő károkért felelősséget a webáruház üzemeltetői nem vállalnak.
A webáruház használatához részletes információkat a bal oldalon található “Webáruház használata” menüpontra vagy pedig IDE kattintva érheti el.

Fizetési lehetőségek

Webáruházunkban az alábbi módokon fizethet:

 • Utánvétel
 • Előre utalás
 • Online bankkártya
 • Személyes átvétel esetében pedig készpénz vagy bankkártya (Csak az ügyfélszolgálat által visszaigazolt megrendeléseket tudjuk kiadni!)

Bankkártyás fizetési szolgáltatónk a magyarországi Global Payments, a világ egyik legnagyobb elektronikus fizetési tranzakciókat feldolgozó vállalatának, a Global Payments Inc. (NYSE: GPN) cégnek száz százalékos tulajdonú leányvállalata, számlavezető bankunk - az Erste Bank - kártyaelfogadó partnere. Elfogadott bankkártyák: Mastercard, Visa. A bankkártyás fizetés a GP/Webpay biztonságos oldalán történik.
A fizetési lehetőségekről, és díjairól a IDE menüpontban kaphat bővebb tájékoztatást.

Elállási/felmondási tájékoztató

Elállási/felmondási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, az oldalunkon vásárló fogyasztók a termék(ek) átvételét követő 14 naptári napon belül jogosultak indoklás nélkül elállni a vásárlási szerződéstől. Ha a fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű írásos nyilatkozatát köteles eljuttatni választása szerint postán, telefaxon vagy e-mailben az alábbi címek egyikére: 2151. Fót, Galamb József u. 1. vagy +36 27 359-947 vagy info@timarszerszam.hu. Fogyasztóként határidőben akkor gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha az áru - a megrendelés több részletben történő teljesítése esetében az utoljára átadott áru - átvételét követő 14 naptári napon belül elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Ebből a célból használhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is IDE kattintva.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha fogyasztóként eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve az odafuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át, Ön köteles központi telephelyünkre (2151. Fót, Galamb József u. 1.) a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Timár Vaskereskedelmi Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet  kijavítást  vagy  kicserélést,  kivéve,  ha  az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor  felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.  Használt dolog esetén ez a határidő 1 hónap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Tímár Vaskereskedelmi Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - kellékszavatosságot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.


A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
–  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
–  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
–  a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállási igény érvényesítése

A webáruházban vásárolt termékekre a 151/2003. Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyv illetve a szavatossági igényérvényesítéskor is fontos 49/2003. GKM rendeletben leírtak szerint jótállási kötelezettségünk keletkezik. Érvényesítésének feltétele a jótállási jegy, ennek hiányában a számla. Jótállás esetén a jótállásra kötelezett mindaddig nem mentesül kötelezettségei alól, amíg nem bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat következménye.
Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Tímár Vaskereskedelmi Kft. számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs lehetőség, vagy ha a Tímár Vaskereskedelmi Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni.
A Tímár Vaskereskedelmi Kft. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze, a folyamat eredményéről pedig telefonon és/vagy e-mailben értesíti a fogyasztót.
Minőségi kifogásokkal kapcsolatban kérjük keresse fel hétköznap 7 és 16 óra között működő személyes ügyfélszolgálatunkat a Fót, Galamb József u. 1. szám alatt.
A Tímár Vaskereskedelmi Kft. a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet köteles felvenni a minőségi kifogásról.

A timarszerszam.hu webáruház üzemeltetője

Cégnév: Tímár Vaskereskedelmi Kft.
Székhely: 2151 Fót, Galamb József u. 1.

Telephelyeink:

 • 2151. Fót, Galamb József u. 1.
 • 2111. Szada, Dózsa Gy. u. 151.
 • 2220. Vecsés, Dózsa Gy. u. 22.
 • 2030. Érd, Velencei út 18.
 • 2092. Budakeszi, Bianka u. 10.
 • 2085. Pilisvörösvár, Ipari Park, Szent László u. 6.
 • 2800. Tatabánya, Erdész út. 1.

Díszkovácsüzemünk:

 • 2092. Budakeszi, Tiefenweg u. 14.

Telephelyeink nyitva tartása egységes. Hétfőtől péntekig 7-16, szombaton 7-12 óra között vannak nyitva.

Adószám: 12162354-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-072928
Nyilvántartásba vevő hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Telefonszám: +36 20 596 9428 ; +36 20 431 37 66
E-mail cím: info@timarszerszam.hu

Kapcsolattartó: Timár Balázs

A timarszerszam.hu domain kiszolgálása saját szerverrel történik. Hosting szolgáltatónk az Ace Telecom Kft. (2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 24.)


További információért, esetleges panaszával keressen fel minket az info@timarszerszam.hu-n vagy a +36 27 359 902-es telefonszámon!

Újdonságaink

Bosch 2607002837 Precíziós csavarbitkészlet 43db-os

Bosch 2607002837 Precíziós csavarbitkészlet 43db-os
Olyan szakemberek számára készült, akik precíziós és normál csavarokkal rendelkező készülékeket javítanak
Ár: 9 330 Ft

Fischer 518192 FTC-SI szilikon spray (500 ml)

Fischer 518192 FTC-SI szilikon spray (500 ml)
Különböző műanyag-, fa-, gumi- és fémfelületek ápolásához
Ár: 1 591 Ft

Nivel System ST-10 N7910 méteres acél mérőszalag 10m

Nivel System ST-10 N7910 méteres acél mérőszalag 10m
Hossza: 10m Mérete: 13x0,4mm Méretkiosztás: 1mm Pontossági osztály: II. ( @10 m - 2,3 mm)
Ár: 3 270 Ft


Telephelyeink
«
»
Név:
Fóti telephely
Cím:
2151 Fót, Galamb József u. 1.
Telefon:
+36 27 359-902
Fax:
+36 27 359-347
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 7:00 - 16:00
Szombat: 7:00 - 12:00
A zárás előtti negyedórában telephelyeink új vásárlókat már nem fogadnak, mert pénztáraink egészkor zárnak!
GPS:
47°35'59"N 19°11'13"E
Név:
Szadai telephely
Cím:
2111. Szada, Dózsa Gy. u. 151.
Telefon:
+36 28 503-111
Fax:
+36 28 503-110
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 7:00 - 16:00
Szombat: 7:00 - 12:00
A zárás előtti negyedórában telephelyeink új vásárlókat már nem fogadnak, mert pénztáraink egészkor zárnak!
GPS:
47°38'31"N 19°18'04"E
Név:
Vecsési telephely
Cím:
2220. Vecsés, Dózsa Gy. út 22.
Telefon:
+36 20 925-8830
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 7:00 - 16:00
Szombat: 7:00 - 12:00
A zárás előtti negyedórában telephelyeink új vásárlókat már nem fogadnak, mert pénztáraink egészkor zárnak!
GPS:
47°24'17"N 19°15'20"E
Név:
Érdi telephely
Cím:
2030. Érd, Velencei út 18.
Telefon:
+36 23 365-634
Fax:
+36 23 310-336
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 7:00 - 16:00
Szombat: 7:00 - 12:00
A zárás előtti negyedórában telephelyeink új vásárlókat már nem fogadnak, mert pénztáraink egészkor zárnak!
GPS:
47°22'34"N 18°54'40"E
Név:
Budakeszi telephely
Cím:
2092 Budakeszi, Bianka u. 10.
Telefon:
+36 23 950 064
Fax:
-
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 7:00 - 16:00
Szombat: 7:00 - 12:00
A zárás előtti negyedórában telephelyeink új vásárlókat már nem fogadnak, mert pénztáraink egészkor zárnak!
GPS:
47°29'58"N 18°54'49"E
Név:
Pilisvörösvári telephely
Cím:
2085. Pilisvörösvár, Ipari Park, Szent László u. 6.
Telefon:
+36 26 363 900
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 7:00 - 16:00
Szombat: 7:00 - 12:00
A zárás előtti negyedórában telephelyeink új vásárlókat már nem fogadnak, mert pénztáraink egészkor zárnak!
GPS:
47°36'56"N 18°55'53"E
Név:
Tatabányai telephely
Cím:
2800 Tatabánya Erdész út 1.
Telefon:
+36 34 300-736
Fax:
+36 34 300-736
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 7:00 - 16:00
Szombat: 7:00 - 12:00
A zárás előtti negyedórában telephelyeink új vásárlókat már nem fogadnak, mert pénztáraink egészkor zárnak!
GPS:
47°35'01"N 18°23'31"E
Név:
Díszkovács üzemünk
Cím:
2092 Budakeszi, Tiefenweg utca 14.
Telefon:
Sarkadi Tamás üzemvezető:
+36 30 565 0277
Díszkovács üzem iroda:
+36 20 926 3678
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 7:00 - 16:00
Szombat: 7:00 - 12:00
A zárás előtti negyedórában telephelyeink új vásárlókat már nem fogadnak, mert pénztáraink egészkor zárnak!

Kiemelt hírek
Kosár
Mini kosár
Menny.
Termék
Bruttó érték
A kosár üres.
Ajánlatkérő kosár
Ajánlatkérő mini kosár
Menny.
Termék
Bruttó érték
A kosár üres.